ELEKTRONICKÁ PODATELNA MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

Vítejte!

v systému elektronické podatelny Ministerstva zemědělství České republiky. Systém elektronické podatelny je určen pro širokou veřejnost a umožňuje realizovat podání určené pro Ministerstvo zemědělství přímým vyplněním a odesláním webového elektronického formuláře.

DOSTUPNÉ FORMULÁŘE:

Formulář oznámení o provedení asanace vytěženého jehličnatého dříví

Samotná data oznámení je možné připravit vyplněním on-line tabulky formuláře anebo v případě rozsáhlejšího oznámení připojením Excel souboru. Pro podání dat oznámení v podobě přiloženého Excel souboru je třeba využít připravenou Excel šablonu publikovanou zde.

V případě, že je do formuláře nahráván jiný typ souboru než MS Excel, je zobrazena chybová zpráva a nahrání souboru přerušeno.

Upozornění: Shodná chyba se může objevit i v případě, že nahráváte soubor z počítače, na kterém není nainstalovaný MS Excel a Váš prohlížeč zasílá chybnou informaci o typu souboru. V takovém případě prosím zkuste nahrát soubor z počítače, na kterém je instalovaný MS Excel.

Detailní nápověda pro využití formuláře je dostupná zde.

Výkaz údajů o odnětí pozemků plnění funkcí lesa za rok 2019
Kontakt pro technické dotazy:
Jméno Odbor Telefon E-mail
Helpdesk MZe ČR +420 222 312 977 helpdesk@mze.cz
Telefonická podpora je dostupná v pracovních dnech v době od 7:00 do 17:30 hodin. Mimo uvedenou pracovní dobu se prosím s technickými dotazy obracejte na pracoviště helpdesk prostřednictvím emailu odeslaného na výše uvedenou adresu helpdesk@mze.cz.