ELEKTRONICKÁ PODATELNA MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

Vítejte!

v systému elektronické podatelny Ministerstva zemědělství České republiky. Systém elektronické podatelny je určen pro širokou veřejnost a umožňuje realizovat podání určené pro Ministerstvo zemědělství přímým vyplněním a odesláním webového elektronického formuláře.

DOSTUPNÉ FORMULÁŘE:

Formulář oznámení o provedení asanace vytěženého jehličnatého dříví

Samotná data oznámení je možné připravit vyplněním on-line tabulky formuláře anebo v případě rozsáhlejšího oznámení připojením Excel souboru. Pro podání dat oznámení v podobě přiloženého Excel souboru je třeba využít připravenou Excel šablonu publikovanou zde.

V případě, že je do formuláře nahráván jiný typ souboru než MS Excel, je zobrazena chybová zpráva a nahrání souboru přerušeno.

Upozornění: Shodná chyba se může objevit i v případě, že nahráváte soubor z počítače, na kterém není nainstalovaný MS Excel a Váš prohlížeč zasílá chybnou informaci o typu souboru. V takovém případě prosím zkuste nahrát soubor z počítače, na kterém je instalovaný MS Excel.

Detailní nápověda pro využití formuláře je dostupná zde.

Výkaz údajů o odnětí pozemků plnění funkcí lesa za rok 2019
  • nevyžaduje přihlášení,
  • předpokládá se vyplnění a odeslání žádosti prostřednictvím webového interaktivního formuláře,
  • elektronická verze formuláře pomáhá žadatelům s vyplněním žádosti a minimalizuje možnost výskytu chyb,
  • po elektronickém odeslání žádosti z formuláře musí být zároveň podána řádně podepsaná listinná anebo elektronická (PDF) verze formuláře,
  • listinou žádost lze vytisknout z PDF, které je možné uložit z náhledu formuláře po odeslání formuláře a podepsanou spolu s elektronickou verzí formuláře a příloh na datovém nosiči předat do podatelny MZe,
  • elektronickou (PDF) žádost lze uložit z náhledu formuláře po odeslání formuláře a včetně příloh podat prostřednictví datové zprávy, žádost a ostatní relevantní dokumenty však musí být podepsány platným elektronickým podpisem oprávněných osob,
  • rozhodující je listinná forma žádosti nebo žádost včetně příloh podaná datovou zprávou.
-->
Kontakt pro technické dotazy:
Jméno Odbor Telefon E-mail
Helpdesk MZe ČR +420 222 312 977 helpdesk@mze.cz
Telefonická podpora je dostupná v pracovních dnech v době od 7:00 do 17:30 hodin. Mimo uvedenou pracovní dobu se prosím s technickými dotazy obracejte na pracoviště helpdesk prostřednictvím emailu odeslaného na výše uvedenou adresu helpdesk@mze.cz.