ELEKTRONICKÁ PODATELNA MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

Vítejte!

v systému elektronické podatelny Ministerstva zemědělství České republiky. Systém elektronické podatelny je určen pro širokou veřejnost a umožňuje realizovat podání určené pro Ministerstvo zemědělství přímým vyplněním a odesláním webového elektronického formuláře.

DOSTUPNÉ FORMULÁŘE:

Formulář oznámení o provedení asanace vytěženého jehličnatého dříví
Elektronický formulář pro on-line vyplnění a odeslání
Od 1. 7. 2020 již není poskytnutí příspěvku na ochranu lesa (mechanickou a chemickou asanaci dříví) podmíněno oznámením asanace, proto již příslušná aplikace a související formuláře nejsou dostupné.
Formuláře žádostí nestátní neziskové organizace o státní dotaci
Kontakt pro technické dotazy:
Jméno Odbor Telefon E-mail
Helpdesk MZe ČR +420 222 312 977 helpdesk@mze.cz
Telefonická podpora je dostupná v pracovních dnech v době od 7:00 do 17:30 hodin. Mimo uvedenou pracovní dobu se prosím s technickými dotazy obracejte na pracoviště helpdesk prostřednictvím emailu odeslaného na výše uvedenou adresu helpdesk@mze.cz.