ELEKTRONICKÁ PODATELNA MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

Vítejte!

v systému elektronické podatelny Ministerstva zemědělství České republiky. Systém elektronické podatelny je určen pro širokou veřejnost a umožňuje realizovat podání určené pro Ministerstvo zemědělství přímým vyplněním a odesláním webového elektronického formuláře.

DOSTUPNÉ FORMULÁŘE:

Výkaz údajů o odnětí pozemků plnění funkcí lesa za rok 2022
Formuláře žádostí nestátní neziskové organizace o státní dotaci
Elektronické žádosti pro on-line vyplnění a odeslání

Elektronický příjem žádostí byl zastaven.

  • nevyžaduje přihlášení,
  • předpokládá se vyplnění a odeslání žádosti prostřednictvím webového interaktivního formuláře,
  • elektronická verze formuláře pomáhá žadatelům s vyplněním žádosti a minimalizuje možnost výskytu chyb,
  • po elektronickém odeslání žádosti z formuláře musí být zároveň podána elektronická (PDF) verze formuláře datovou zprávou,
  • elektronickou (PDF) verzi formuláře lze uložit z náhledu formuláře po odeslání formuláře a včetně příloh podat prostřednictví datové zprávy, žádost a ostatní relevantní dokumenty však musí být podepsány platným elektronickým podpisem oprávněných osob,
  • rozhodující je elektronická (PDF) verze formuláře žádosti včetně příloh podaná datovou zprávou.
Kontakt pro technické dotazy:
Jméno Odbor Telefon E-mail
Helpdesk MZe ČR +420 222 312 977 helpdesk@mze.cz
Telefonická podpora je dostupná v pracovních dnech v době od 7:00 do 17:30 hodin. Mimo uvedenou pracovní dobu se prosím s technickými dotazy obracejte na pracoviště helpdesk prostřednictvím emailu odeslaného na výše uvedenou adresu helpdesk@mze.cz.